foto van bloem
Solune Dramatherapie

De kern van drama is handelen

Ieder mens handelt vanuit eigen wensen en motieven. Drama in de betekenis van handelen is gericht op het ervaren en zelf in actie komen. Het biedt de mogelijkheid de regie van je eigen leven (weer) in de hand te nemen.

In dramatherapie gebruik gemaakt van verschillende dramatechnieken om tot verandering te komen. Drama heeft een sociale, creatieve, educatieve en persoonsvormende functie.

Een aantal belangrijke middelen uit het dramagebied zijn:

  • spel
  • verbeelden
  • beweging
  • expressie
  • verhalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het spelen van rollen kan ruimte gecreëerd worden om gebeurtenissen uit het verleden te verwerken, te experimenteren met oud en nieuw gedrag.

Verbeelden geeft ruimte om je binnenwereld tot uitdrukking te brengen. Bij beweging wordt zowel innerlijke als fysieke beweging bedoeld. Beweging in de zin van communicatie, lichaamstaal en expressievorm.

Dramatherapie is voor volwassenen en kinderen geschikt. Gezinstherapie behoort ook tot de mogelijkheden

Spel staat centraal in het leven van een kind en is een prachtig en natuurlijk middel om als er problemen zijn verandering tot stand te brengen.

Bij het werken met kinderen worden de ouders/verzorgers nauw betrokken.

Dramatherapie
Trainingen
Coaching
Vaktherapeut
Contact