foto van lucht
Solune Solune

"Ieder individu is de moeite waard

Ieder individu heeft een rol te spelen

Ieder individu kan een verandering tot stand brengen"

Jane Goodall


Alles begint met een verhaal. In 1996 is de praktijk Solune opgezet.
Solune is een praktijk voor dramatherapie, trainingen en coaching.
Uitgangspunt van Solune is het stimuleren en begeleiden van veranderingsprocessen met als doel eigen mogelijkheden te vinden om verandering tot stand te brengen.

Elk mens heeft in zijn leven met tegenstellingen te maken. Het vinden van een evenwicht gaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaak vanzelf. Het leven stroomt als een rivier ‘gewoon' door. Meestal vindt de stroom zijn eigen nieuwe weg wel weer. Soms stagneert de stroom en is er een verandering nodig.
Als dit niet vanzelf gaat biedt Solune de mogelijkheid om mee te kijken, stil te staan en te zoeken naar eigen nieuwe manieren om weer in de stroom van het leven te komen. Er wordt gewerkt op een positieve creatieve manier waar ervaren, handelen en beleven centraal staan.
Vragen/klachten die centraal kunnen staan: communicatie, depressiviteit, onzekerheid, eenzaamheid, onvermogen, verlies-traumaverwerking, maken en onderhouden van contacten, gedragsproblemen, moeilijkheden rond bepaalde levenfasen, sociaal-emotionele problemen, opvoedingsvragen.

In de praktijk wordt zowel met kinderen als met (jong)volwassenen gewerkt.
Dramatherapie
Trainingen
Coaching
Vaktherapeut
Contact